page_banner

Notam Origin

Centenae Shenchu ​​Vinum Originale Seres Baijiu.

Secundum monumenta "China Kweichow Moutai Distillery Co, Ltd.", Hua Lianhui condita "Chengyu Shaofang" primo anno Tongzhi in Qing dynastia (1862).

Quinto anno imperatoris Guangxu de dynastia Qing (1879), Wang Lifu et alii tres coniunctim constituerunt Rongtaihe Shaofang, qui postea nominatus est "Ronghe Shaofang".

In MCMXXIX, Zhou Bingheng collocavit in constructione "Hengchang Shaofang", et postea Lai Yongchu emit "Hengchang Shaofang", quod nominatum est "Hengxing Shaofang" in MCMXLI.

"In MCMXXIX, Huang Shen, patria Andi, comitatus Jinsha, Liu Kaiting, a Moutai Qu pharmacopola conduxit, ut Moutai-sapiens vinum misceret et vinum erret".Mundus eum appellavit "Shenchu ​​Doujiu" et "Doujiu", quia primus fuit in comitatu Jinsha vinum mixtura, et postea "JinshaGu Liquor" appellatus est.